Юридичні

 

Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого України МОНМС України

Д 64.086.01

12.00.07

12.00.08

12.00.09

Юридичні

Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого України МОНМС України

Д 64.086.02

12.00.01

12.00.03

12.00.12

Юридичні

Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого України МОНМС України

Д 64.086.03

12.00.05

12.00.10

12.00.11

Юридичні

Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого України МОНМС України

Д 64.086.04

12.00.02

12.00.04

12.00.06

Юридичні

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.01

12.00.07

12.00.09

Юридичні

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.02

12.00.01

12.00.02

12.00.03

Юридичні

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.03

12.00.08

 

Інститут вивчення проблем злочинності НАПрН України

К 64.502.01

12.00.08

Юридичні