Медичні

 

ДУ “Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України”

Д 64.566.01

14.01.15

14.01.16

14.01.17

Медичні

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.01

14.01.01

14.03.03

14.01.06

Медичні

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.02

14.01.22

14.01.30

Медичні

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.03

14.03.01

14.03.02

14.03.04

Медичні

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.04

14.01.02

14.01.10

14.01.11

Медичні

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.06

14.02.03

14.02.01

Медичні

ДУ “Інститут дерматології та венерології” АМН України

Д 64.603.01

14.01.20

Медичні

Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка МОЗ України

Д 64.607.01

14.01.21

Медичні

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.01

14.01.07

14.01.23

14.01.03

Медичні

Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова МОЗ України

Д 64.618.01

03.00.07

Медичні

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.03

19.00.04

Медичні,

Психологічні

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.04

14.01.30

Медичні

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України

Д 64.564.01

14.01.14

Медичні, біологічні

Інститут проблем кріобіології і кріомедецини НАН України

Д 64.242.01

14.01.35

Медичні