Біологічні

 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Д 64.242.01

03.00.19

14.01.35

Біологічні,

Медичні