Комплекс для дистанційного зондування навколоземного космічного простору Радіофізичної обсерваторії ХНУ ім. В. Н. Каразіна

hny1

За можливостями для проведення наземних досліджень комплекс не має аналогів у колишньому СРСР. Входить до переліку наукових об’єктів, що становлять національне надбання України.

Комплекс створено у 1980 роцi як науково-технiчну базу для комплексних досліджень навколоземного космiчного простору в iнтервалi висот 40 –1000 кмта розповсюдження радiохвиль у широкому дiапазонi частот (1 кГц – 4 ГГц).

Радiофiзична обсерваторiя розташована бiля сел. Гайдари Змiївського району Харкiвської областi на територiї22 га. Загальна площа примiщень обсерваторії складає понад 2000 кв.м, площа примiщень, відведених під Комплекс, складає 395 кв.м. Комплекс створювався на базі спеціальних радіотехнічних систем, адаптованих під задачі дистанційного радіозондування. Основним науковим напрямком, в якому він використовується, є фундаментальні дослідження фізичних процесів у навколоземному просторі методами наземного радіозондування.

hnu2

Джерело: Міністерство освіти та науки України.