Науково-дослідний комплекс експериментальних установок з вивчення газодинамічних і теплофізичних процесів у турбомашинах НТУ "ХПІ"

kompleks 2

Науково-дослідний комплекс експериментальних установок має важливе для енергетики країни науково-практичне значення, оскільки включає унікальне експериментальне устаткування, яке по своїх технічних можливостях і науковому значенню не має аналогів в Україні. Внесений до переліку наукових об'єктів, які становлять національне надбання України.

Наукове значення об'єкту визначається передовими в Україні і в світі напрямами експериментальних і теоретичних досліджень турбомашин, що проводяться на його базі. Ведуться газодинамічні дослідження, що визначають основні принципи проектування парових турбін великої одиничної потужності і дослідження в області теплофізичних проблем турбінобудування, що дають можливість вирішувати проблеми термічної маневреності і експлуатаційної надійності парових і газових турбін.

Об'єкт включає унікальне експериментальне устаткування:

- компресорне господарство, що складається з трьох відцентрових нагнітачів (споживана потужність 3500, 800 і 700 кВт), п'яти повітродувок, трьох поршневих компресорів, електроенергетичного силового устаткування, систем масло - і водопостачання, повітрозабірників, холодильників, вологовіддільників, ресиверів, камер глушіння, системи подачі стислого повітря протяжністю близько5 кміз замочною арматурою, градирні з басейном і інших пристроїв;

- науково-експериментальну базу, до складу якої входять три унікальні експериментальні повітряні турбіни, дві великомасштабні експериментальні установки, тарировочне сопло, установка по вивченню режимів роботи тягодуттєвих машин, два стенди плоских решіток, два стенди по дослідженню надзвукових течій, повітряна високошвидкісна аеродинамічна труба, рідкометалевий стенд для дослідження теплообміну в лопатках високотемпературних газових турбін; експериментальна установка по дослідженню підшипників і інші експериментальні стенди і установки;

- учбово-експериментальну лабораторію модульного типу, що складається з трьох стендів по дослідженню теплообміну, і п'яти стендів по дослідженню газодинаміки турбомашин.

Кафедра  турбіно будування НТУ "ХПІ", де знаходиться об’єкт,  має  видатну  наукову  школу,  яка відома  як   в  Україні,  так  і  в  близькому  та  дальньому  зарубіжжі.  Дослідження  кафедри спрямовані  на рішення фундаментальних та прикладних наукових проблем і створення  високоекономічних парових і газових турбін, забезпечуючих подальший ефективний розвиток  енергетики  України.

Джерело: Міністерство освіти та науки України.

kompleks 1