НАУКОВІ ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ В SCOPUS

НАУКОВІ ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ В SCOPUS

 1.  Actual Problems of Economics (National Academy of Management Vul)

2. Ahapit : ukrais'kyi istoryko-medychnyi zhurnal = Agapit : the Ukrainian historical and medical journal (Tsentralnyi Muzei Medytsyny Ukrainy)

3.  Avtomaticheskaya Svarka (National'na Akademiya Nauk Ukrainy)

4. Biopolymers and Cell (Naukova Dumka)

5.  Chemistry and Chemical Technology (National Library of Ukraine Vernadsky)

6. Condensed Matter Physics (Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine)

7. Eksperimentalnaya Onkologiya (Morion LLC)

8. Electronic Journal of Theoretical Physics (Electronic Journal of Theoretical Physics)

9. Fiziko-Khimicheskaya Mekhanika Materialov (Fyzyko-Mekhanichnyi Institut)

10.  Fiziolohichnyi Zhurnal (Naukova Dumka)

11.  Investment Management and Financial Innovations (Business Perspectives)

12. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Radioelektronika (Natsionl'nyi Tekhhichnyi Universiytet Ukrainy)

13.  Journal of Physical Studies (West Ukrainian Physical Society)

14. Khimiya i Tekhnologiya Vody (National'na Akademiya Nauk Ukrainy)

15. Kibernetika i Sistemnyj Analiz (Naukova Dumka)

16. Klinicheskaia khirurgiia (Nauachnoe Oobshchestvo Khirurgov Ukrainy)

17.   Klinichna khirurhiia / Ministerstvo okhorony zdorov'ia Ukrainy, Naukove tovarystvo khirurhiv Ukrainy (Gosmedizdat USSR)

18. Likarska sprava / Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy (Zdorov'a)

19. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii (National'na Akademiya Nauk Ukrainy)

20. Metallurgical and Mining Industry (Ukrmetallurginform"STA" Ltd. )

21. Metallurgicheskaya i Gornorudnaya Promyshlennost (Nll Ukrmetallurginform)

22. Mikrobiologicheskii Zhurnal (National'na Akademiya Nauk Ukrainy)

23. Mikrobiolohichnyi zhurnal (Naukova Dumka)

24. Mikrobiolohichnyi zhurnal (Naukova Dumka)

25. Nonlinear Dynamics and Systems Theory (Informath Publishing Group)

26. Nuclear Physics and Atomic Energy

27. Poroshkovaya Metallurgiya (National'na Akademiya Nauk Ukrainy)

28. Prikladnaya Mekhanika (National'na Akademiya Nauk Ukrainy)

29. Problems of Atomic Science and Technology (Natsional'nyi Nauchnyi Tsentr)

30. Problemy Prochnosti (National'na Akademiya Nauk Ukrainy)

31. Problemy Spetsial'noj Electrometallugii (National'na Akademiya Nauk Ukrainy)

32. Problemy Upravleniya I Informatiki (Avtomatika) (National'na Akademiya Nauk Ukrainy)

33. Radioelectronics and Communications Systems (Natsionl'nyi Tekhhichnyi Universiytet Ukrainy)

34. Sverkhtverdye Materialy (National'na Akademiya Nauk Ukrainy)

35. Symmetry, Integrability and Geometry - Methods and Applications (Department of Applied Research, Institute of Mathematics of National Academy of Science of Ukraine)

36. Tekhnicheskaya Diagnostika i Nerazrushayushchij Kontrol (National'na Akademiya Nauk Ukrainy)

37. Tsitologiya i Genetika (National'na Akademiya Nauk Ukrainy)

38. Ukrainian Journal of Physical Optics (Institute of Physical Optics)

39. Ukrainian Journal of Physics (Naukova Dumka)

40. Ukrainskii Biokhimicheskii Zhurnal (National'na Akademiya Nauk Ukrainy)

41. Ukrainskij Khimicheskij Zhurnal (National'na Akademiya Nauk Ukrainy)

42. Ukrains'kyi biokhimichnyi zhurnal (Naukova Dumka)

43. Upravlyayushchie Sistemy i Mashiny (National'na Akademiya Nauk Ukrainy)

44. Vestnik Zoologii (Naukova Dumka)

45. Vrachebnoe Delo (Ul Podvysotskogo)

46. Zhurnal Ushnykh Nosovykh i Gorlovykh Boleznei (Ministerstvo Okhorony Zdorov'ya Ukrainy).