Тип организации

18.02.2013

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН − провідна установа, що займається комплексними науковими розробками з проблем селекції, генетики, рослинництва та технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН ? провідна установа, що займається комплексними науковими розробками з проблем селекції, генетики, рослинництва та технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Далее>>

08.10.2012

Краткий список научных организаций

Перелік науково-дослідних установ  

Далее>>

18.01.2013

Науково-технологічний комплекс „Інститут монокристалів” НАН України

Історія Комплекс веде свій родовід з п'ятидесятих років ХХ століття, коли бурхливий розвиток атомної техніки викликав гостру потребу в нових радіаційно-чутливих і радіаційно-стійких матеріалах. Розробка та освоєння промислового випуску таких матеріалів і стали головною задачею нової установи — Харківської філії Всесоюзного науково-дослідного інституту хімічних реактивів (м. Москва), рішення про створення якого було прийнято 6 лютого 1955 року. Не минуло й 5 років, як філія виросла у самостійний Всесоюзний Науково-дослідний інститут монокристалів, сцинтиляційних матеріалів і особливо чистих хімічних речовин, першим директором якого став В.М. Ізвєков.

Далее>>

09.01.2013

Національний науковий центр «Інститут агрохімії та ґрунтознавства імені О.Н. Соколовського» (ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»)

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» - провідний науково-методичний центр, який очолює і координує науково-дослідні роботи з проблем ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів більш ніж 20 установ НААН, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства освіти, молоді та спорту. Інститут визнано головним в країні з проблем ґрунтознавства, агрохімії і охорони ґрунтів, в ньому працюють 168 співробітників, з них 3 академіки, 1 член-кореспондент НААН, 9 докторів і 33 кандидати наук.

Далее>>

19.12.2012

Национальный университет гражданской защиты Украины

Национальный университет гражданской защиты Украины - ведущее высшее учебное заведение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Далее>>

10.04.2013

Радиоастрономический институт Национальной академии наук Украины

Радиоастрономический институт Национальной академии наук Украины (РИ НАНУ) был создан в 1985 году на базе Отделения радиоастрономии Института радиофизики и электроники АН Украины распоряжением Совета министров УССР и постановлением АН УССР. Организатором института и его директором с момента создания является академик НАНУ Леонид Николаевич Литвиненко. В разное время в РИ НАНУ работали известные ученые: академик НАНУ С. Я. Брауде (1911-2003), член-корреспондент НАНУ А. В. Мень (1927-2011), профессора П. В. Блиох (1922-2000), С. А. Песковацкий (1926-2000) и А. А. Минаков (1949-2012).

Радиоастрономический институт Национальной академии наук Украины (РИ НАНУ) был создан в 1985 году на базе Отделения радиоастрономии Института радиофизики и электроники АН Украины распоряжением Совета министров УССР и постановлением АН УССР. Организатором института и его директором с момента создания является академик НАНУ Леонид Николаевич Литвиненко. В разное время в РИ НАНУ работали известные ученые: академик НАНУ С. Я. Брауде (1911-2003), член-корреспондент НАНУ А. В. Мень (1927-2011), профессора П. В. Блиох (1922-2000), С. А. Песковацкий (1926-2000) и А. А. Минаков (1949-2012).

Далее>>

20.04.2013

Український науково-дослідний інститут екологічних проблем Міністерства екології та природних ресурсів

УкрНДІЕП є однією з провідних науково-дослідних організацій з питань охорони навколишнього природного середовища України.

УкрНДІЕП є однією з провідних науково-дослідних організацій з питань охорони навколишнього природного середовища України.

Далее>>

03.07.2013

Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь»

Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь» (ГП «УкрНТЦ «Энергосталь») – крупнейший инжиниринговый комплекс в Украине и странах СНГ.

Далее>>

09.04.2014

Харківська медична академія післядипломної освіти

Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) є одним із провідних медичних навчальних закладів у системі Міністерства охорони здоров'я України.

    Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) є одним із провідних медичних навчальних закладів у системі Міністерства охорони здоров'я України.

Далее>>

11.02.2013

Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

Далее>>