ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

  1. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених (Національний університет внутрішніх справ).
  2. Вісник Академії правових наук України. (м. Харків).
  3. Вісник економічна теорія та право (Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого).
  4. Вісник Харківського національного університету. Серія “Право”.
  5. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Право.
  6. Криміналіст первопечатний (Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого).
  7. Проблемы законности. (Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого).
  8. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики ( Харківський НДІ судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого МОН України).