ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

 1. Вестник Харьковского национального политехнического университета. Серія: технічний прогрес.
 2. Вісник Міжнародного слов’янського університету. Серія: економіка (м. Харків).
 3. Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. Серія: економічні науки.
 4. Вчені записки Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія”.
 5. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг (Харківський національний університет харчування та торгівлі).
 6. Вісник Харківського національного економічного університету.
 7. Вісник Харківського національного університету. Серія економіка.
 8. Вісник ХДАУ. (Харківський державний аграрний університет). Серія "Економіка АПК і природокористування".
 9. Економіка (Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).
 10. Економіка розвитку (Харківський національний економічний університет МОН України).
 11. Економіка транспортного комплексу (Харківський національний автомобільно-дорожній університет Міносвіти України).
 12. Залізничний транспорт України (Державна адміністрація залізничного транспорту України, Харківська державна академія залізничного транспорту).
 13. Коммунальное хозяйство городов (Харківська державна академія міського господарства Міносвіти і науки України).
 14. Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі (Харківська державна академія технології та організації харчування МОН України).
 15. Ринкова трансформація економіки (Харківський інститут бізнесу і менеджменту Міносвіти України).
 16. Соціальна економіка (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міносвіти і науки України).