ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

  1. Post office. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).
  2. Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". Серия: Философия.
  3. Вісник Харківського національного університету. Серія “Теорія культури та філософія науки”.
  4. Вісник Харківського національного університету. Серія “Філософія. Філософські перипетії”.
  5. Гуманітарний часопис (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»).
  6. Культура України. Серія: Мистецтвознаство. Філософія (Харківська державна академія культури).
  7. Науковий вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Серія “Філософія”.
  8. Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальні філософія, психологія.
  9. Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет "ХПІ", Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).