ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

  1. Вісник Харківського національного університету. Серія “Романо-германська філологія”.
  2. Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія.
  3. Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія».
  4. Збірник Харківського історико-філологічного товариства (Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство).
  5. Лінгвістичні дослідження. (Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).
  6. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди. Серія: літературознавство.