ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

 1. Вестник Харьковского университета. Серия: Радиофизика и электроника.
 2. Вісник Харківського національного університету. Серія "Фізика".
 3. Вісник Харківського національного університету. Серія „Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління” (математичне моделювання та обчислювальні методи).
 4. Вісник Харківського національного університету. Серія: Біофізичний вісник.
 5. Вісник Харківського університету. (Серія: математика, прикладна математика, механіка).
 6. Вісник Харківського університету. Серія фізична "Ядра, частинки, поля".
 7. Математическая физика, анализ, геометрия. (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України) (математика).
 8. Радиофизика и электроника. (Інститут радіофізики і електроніки НАН України) (радіофізика).
 9. Радиоэлектроника и информатика. (Харківський національний університет радіоелектроніки).
 10. Радіотехніка (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України), (фізика приладів, елементів і систем; фізична електроніка; оптика, лазерна фізика).
 11. Труди Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України (математика, фізика).
 12. Физика низких температур. (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України) (фізика).
 13. Функціональні матеріали. (Інститут монокристалів НАН України).
 14. Журнал "Радиофизика и радиоастрономия" (01.03.02 - астрофизика, радиоастрономия; 01.04.01 - физика приборов, элементов и систем; 01.04.03 - радиофизика)