ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

 1. Functiоnal materials (Інститут монокристалів НАН України).
 2. Авіаційно-космічна техніка і технологія. (Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського).
 3. Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. (Харківський національний університет радіоелектроніки).
 4. Автомобільний транспорт. (Харківський національний автомобільно-дорожній технічний університет).
 5. Біоніка інтелекту (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України).
 6. Вісник науки і техніки (Харківський національний технічний університет “ХПІ”, Харківський Будинок науки і техніки).
 7. Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. Тракторна енергетика.
 8. Вісник Харківського національного університету. Серія: математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління.
 9. Геометричне та комп'ютерне моделювання (Харківський національний університет харчування і торгівлі, Українська асоціація з прикладної геометрії).
 10. Екологія та промисловість (УкрНДТЦ “Енергосталь”).
 11. Прикладная радиоэлектроника (Харківський національний університет радіоелектроніки, Академія наук прикладної радіоелектроніки).
 12. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі (Харківський національний університет харчування та торгівлі).
 13. Радіоелектронні і комп'ютерні системи (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”).
 14. Світлотехніка та електроенергетика (Харківська національна академія міського господарства МОН України).
 15. Вестник Национального технического университета «ХПИ».
 16. Високі технології в машинобудуванні. (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”).
 17. Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків. Серія: Технічні науки.
 18. Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства Мінагрополітики України.
 19. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
 20. Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. (Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського).
 21. Двигуни внутрішнього згорання (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”).
 22. Динаміка і міцність машин (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”).
 23. Електротехніка і електромеханіка (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”).
 24. Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил.
 25. Збірник наукових праць Харківської державної академії залізничного транспорту.
 26. Інтегровані технології та енергозбереження. (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”).
 27. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. (Харківська державна академія залізничного транспорту).
 28. Коммунальное хозяйство городов. (Харківська національна академія міського господарства).
 29. Механіка та машинобудування. (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”).
 30. Науковий вісник будівництва. (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури).
 31. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. (Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського).
 32. Питання атомної науки і техніки (ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут).
 33. Питання електрифікації сільського господарства. (Харківський державний технічний університет сільського господарства).
 34. Повышение надёжности восстанавливаемых деталей машин (Харківський державний технічний університет сільського господарства).
 35. Проблемы бионики (Харківський національний університет радіоелектроніки).
 36. Проблемы машиностроения. (Інститут проблем машинобудування, м. Харків).
 37. Проблемы пожарной безопасности (Харківський університет цивільного захисту МНС України).
 38. Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обґрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. (Харківський національний університет харчування та торгівлі).
 39. Радиотехника. (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки).
 40. Радиоэлектроника и информатика. (Харківський національний університет радіоелектроніки).
 41. Резание и инструмент в технологических системах. (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”).
 42. Системи обробки інформації (Харківський університет Повітряних Сил).
 43. Системи озброєння і військова техніка (Харківський університет Повітряних Сил).
 44. Современные технологи в машиностроении (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
 45. Технология приборостроения. (Технологічний інститут приладобудування, м. Харків).
 46. Тракторная энергетика в растениеводстве. (Харківський державний технічний університет сільського господарства).
 47. Український метрологічний журнал. (Державне НВО "Метрологія", м. Харків).
 48. Фізична інженерія поверхні (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Науковий фізико-технологічний центр МОНМС та НАН України).
 49. Журнал "Радиофизика и радиоастрономия" (РИ НАНУ) (01.03.02 - астрофизика, радиоастрономия; 01.04.01 - физика приборов, элементов и систем; 01.04.03 - радиофизика)