МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

 1. Вісник фармації. (Українська фармацевтична академія, м. Харків).
 2. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Медицина.
 3. Експериментальна і клінічна медицина. (Харківський національний медичний університет).
 4. Клінічна фармація. (Українська фармацевтична академія, м. Харків).
 5. Лікарська практика (Харківський національний медичний університет, ТОВ «Озон-Інвест»).
 6. Медицина і… (Харківське медичне товариство, Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України, Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка АМН України, “Крокус”).
 7. Медицина сьогодні і завтра (м. Харків).
 8. Медична психологія (Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківське медичне товариство).
 9. Міжнародний медичний журнал (Харківська медична академія післядипломної освіти, Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харківське медичне товариство).
 10. Ортопедия, травматология и протезирование. (Харківський НДІ ортопедії та травматології).
 11. Проблеми сучасної медичної науки і освіти (Харківська медична академія післядипломної освіти, Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво ФОЛІО”).
 12. Проблемы криобиологии (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України).
 13. Український вісник психоневрології. (Український НДІ клінічної та експериментальної неврології і психіатрії, м. Харків).
 14. Український радіологічний журнал. (Харківський НДІ медичної радіології).
 15. Ультразвукова перинатальна діагностика (м. Харків).
 16. Фотобіологія та фотомедицина. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).