ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

 1. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).
 2. Вісник Харківського національного університету. Серія “Історія України”.
 3. Вісник Харківського національного технічного університету «ХПІ». Серія «Історія науки і техніки».
 4. Вісник Харківського національного університету. Серія “Історія”.
 5. Вісник Харківської державної академії культури.
 6. Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія”.
 7. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету. Серія: історія та географія.
 8. Проблеми історії та методології історичної науки. (Харківський національний університет).
 9. Старожитності. (Харківський історико-археологічний щорічник).
 10. Схід - Захід (Східний інститут українознавства ім. Ковальських, Харківська державна академія культури, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України).
 11. Харківський історіографічний збірник (Харківський національний університет).