БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ


  1. Біологія та валеологія (Харківський національний педагогічний університет ім. Г.Сковороди).
  2. Біологічний вісник. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).
  3. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: біологія.
  4. Експериментальна і клінічна медицина. (Харківський національний медичний університет).
  5. Известия Харьковского энтомологического общества.
  6. Український радіологічний журнал. (Харківський НДІ медичної радіології), 09.06.99.
  7. Фотобіологія та фотомедицина. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).
  8. Проблемы криобиологии (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України).