Харківська медична академія післядипломної освіти

эмблема ХМАПО    Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) є одним із провідних медичних навчальних закладів у системі Міністерства охорони здоров'я України.

Історія

Харківську медичну академію післядипломної освіти було засновано наказом Народного комісаріату охорони здоров'я України від 10.11.1923 р. Спочатку вона мала назву: Харківський клінічний інститут для удосконалення лікарів, пізніше, з 1927 року – Український центральний інститут удосконалення лікарів.

Першим директором інституту було призначено професора І. І. Фінкельштейна. Під його керівництвом було організовано кафедри хірургії, топографічної анатомії та оперативної хірургії, акушерства та гінекології, терапії, педіатрії, загальної та комунальної гігієни.

На початок 1928 р. навчання проводилось за 13 спеціальностями, у 1935–1936 рр. – за 54 спеціальностями.

У 1940 р. в інституті працювало вже 180 викладачів, у тому числі 30 професорів. Після визволення України від фашистських загарбників рішенням Раднаркому України від 25.09.1943 р. інститут відновив свою діяльність. Незважаючи на труднощі післявоєнного періоду, знов сформований колектив тільки за перший рік діяльності після відбудови підготував на курсах 1300 осіб.

На початок 1948 р. кількість кафедр зросла майже вдвічі порівняно з 1944 р.

У післявоєнний період (до 1962 року) пройшли навчання 29340 лікарів, що в три рази більше порівняно з довоєнним періодом.

Ректором інституту в післявоєнний період (з 1944 по 1971 рр.) працював видатний організатор охорони здоров'я професор І. І. Овсієнко. Він сприяв створенню в інституті нових кафедр – перших у нашій країні та за кордоном. Так, у 1949 році було відкрито першу в Україні та другу в Радянському Союзі кафедру ендокринології, у 1959 році почала працювати одна з перших у країні кафедра торакальної хірургії та анестезіології (пізніше кафедра торако-абдомінальної хірургії, засновник – професор О. О. Шалімов), у 1962 році створено першу в СРСР кафедру психотерапії та психопрофілактики.

До 50 річного ювілею в інституті функціонувало 40 кафедр і 2 курси – опікових хвороб і цивільної оборони, які були об'єднані у три факультети: терапевтичний (15 кафедр), хірургічний (14 кафедр) і санітарно-гігієнічний (11 кафедр).

З лютого по листопад 1971 р. інститутом керував професор М. С. Пушкар, а після нього до 1976 р. –   професор О. Г. Філатов.

Починаючи з 1977 р., коли ректором Українського інституту удосконалення лікарів був призначений професор М. І. Хвисюк, в інституті було створено 24 кафедри, більшість з яких було засновано вперше. Так вперше в Радянському Союзі створено кафедри травматології та вертебрології, неонатології, кафедри швидкої та невідкладної медичної допомоги, наркології, сексології та медичної психології, медичної генетики та ультразвукової діагностики, рефлексотерапії, поліклінічної педіатрії та фітотерапії, клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я.

Значно поліпшилась матеріально-технічна база інституту. Побудовано новий навчально-лабораторний комплекс, до складу якого увійшли створені за індивідуальним проектом адміністративно-навчальні корпуси з віварієм і допоміжними службами та декілька нових клінічних баз у профільних лікарських корпусах. Збудовано комплекс гуртожитків на 1700 місць. Під керівництвом та за особистої участі ректора професора М. І. Хвисюка створено один з найбільших навчально-клінічних комплексів в Україні.

У 1999 році інститут перейменовано на Харківську медичну академію післядипломної освіти.

Подальший розвиток академії характеризувався організацією на своїй базі Коледжу для підготовки медичних сестер – бакалаврів, першого в Україні факультету менеджменту в охороні здоров'я та факультету загальної практики – сімейної медицини.

Керівництво

ректор ХМАПО    

З 2004 року академію очолює професор О. М. Хвисюк, за участі якого було засновано або реорганізовано кафедри з найпріоритетніших дисциплін сучасної медицини: анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології, комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії, генетики та медицини плода, народної та нетрадиційної медицини, хірургії серця, магістральних судин та дитячої хірургії.

 Кадровий склад

В академії працює 697 викладачів та 21 науковий співробітник. Серед них 28 академіків галузевих АН України, 5 членів-кореспондентів Національної та галузевих академій, 14 заслужених діячів науки і техніки, 18 заслужених лікарів, 8 лауреатів державних премій, 1 співробітник академії є академіком зарубіжної академії. У складі науково-педагогічних і наукових співробітників працюють 137 докторів наук (125 професорів) та 464 кандидати наук (281 доцент).

 Напрямки діяльності

Академія здійснює всі види підготовки лікарів, провізорів та фахівців з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я як для України, так і для зарубіжжя. Щорічно академія проводить понад 1000 циклів підвищення кваліфікації, на яких навчається близько 17 тисяч слухачів. За 90-річне існування академії на її кафедрах пройшли підготовку і підвищили кваліфікацію понад 300 тисяч лікарів і провізорів.

Нині одним з пріоритетних напрямків роботи академії є питання підготовки сімейних лікарів. Академія активно впроваджує в свою діяльність положення наказу МОЗ України №1088 «Про удосконалення післядипломної освіти лікарів» від 10.12.2010 року, в якому відображено заходи для поліпшення якості післядипломної освіти, в тому числі щодо підготовки сімейних лікарів.

Із 70 кафедр академії 62 є кафедрами клінічного напрямку, лікувальними базами яких стали 10 науково-дослідних інститутів медичного профілю. Кафедри академії розташовані на 174 клінічних базах різного відомчого підпорядкування, з якими укладено близько 400 угод про співпрацю. Загальний ліжко-фонд складає близько 10 тис. ліжок.

 

За свою славетну 90-річну історію академія створила, зберегла і всіляко примножила наукові школи, династії, впровадила передові науково-організаційні форми роботи, підготувала науково-педагогічні кадри. Справжні корифеї лікарської справи сьогодні гідно очолюють численні кафедри академії. Їхні наукові прагнення, фахові знання, практичний досвід є надійним фундаментом медичної академії, що стоїть на варті здоров'я і життя наших співвітчизників.

 

Контакти

вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176, Україна

Тел.: (057) 711-35-56

Факс: (057) 711-80-25

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Веб-сайт: http://www.med.edu.ua