Український науково-дослідний інститут екологічних проблем Міністерства екології та природних ресурсів

logo 2

УкрНДІЕП є однією з провідних науково-дослідних організацій з питань охорони навколишнього природного середовища України.

Інститут було створено як Всесоюзний науково-дослідний інститут з охорони вод (ВНДІВО) 31 березня 1971 р. У 1991 р. ВНДІВО перейменовано в Український науковий центр охорони вод (УкрНЦОВ). У 1997 р. УкрНЦОВ реорганізовано в Український науково-дослідний інститут екологічних проблем (УкрНДІЕП).

На сьогодні до складу інституту входять 19 лабораторій. Загальна чисельність співробітників – близько 200 чоловік, співробітників, які виконують науково-дослідні роботи – 140, з них 8 докторів наук та 27 кандидатів наук.

Основні фундаментальні та прикладні напрямки наукової діяльності інституту:

 • розроблення основ державної екологічної політики;
 • наукове забезпечення правових, нормативних, економічних та організаційних основ управління природоохоронною діяльністю;
 • створення та розвиток наукових основ екологічного моніторингу та управління екологічним станом водних об’єктів, річкових басейнів та водойм;
 • наукове, методичне, метрологічне, приладове, програмно-інформаційне, правове та організаційне забезпечення екологічного моніторингу;
 • розроблення екологічних програм різного рівня, екологічних нормативів, комплексних природоохоронних заходів, матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище, вирішення наукових проблем щодо екологічної експертизи та екологічного аудиту;
 • розроблення комплексних природо- та водоохоронних заходів на регіональному, галузевому рівнях, а також на рівні окремих підприємств та об’єктів господарювання;
 • аналіз радіоекологічної безпеки та розвиток науково-методичного забезпечення радіаційного моніторингу;
 • розроблення екологічно безпечних технологій, систем водовідведення міських, промислових стічних вод та знешкодження осадів очисних споруд;
 • дослідження ступеня впливу промислових та сільськогосподарських об’єктів на якість поверхневих, підземних і дренажних вод, розроблення проектів захисту підземних та поверхневих вод від забруднення;
 • аналіз стану та наукове забезпечення охорони морських вод;
 • розроблення систем та методів поводження з промисловими і твердими побутовими відходами;
 • аналіз стану повітряного басейну та розроблення заходів щодо його охорони;
 • наукове забезпечення розвитку мереж природних територій, що підлягають особливій охороні;
 • науково-методичне забезпечення діяльності державних установ, які здійснюють управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та природокористування тощо.

Інститут має сертифікати УкрСЕПРО:

 • на систему управління якістю ДСТУ ISO 99001:2009;
 • на систему екологічного керування ДСТУ ISO 14001:2006;
 • на систему управління безпекою та гігієною праці ДСТУ-П ОНSАS 18001:2010.

В УкрНДІЕП діє Аналітичний центр, акредитований Держстандартом України на право проведення вимірів у сфері робіт із забезпечення захисту життя й здоров'я громадян, контролю якості й безпеки продуктів харчування, контролю стану навколишнього природного середовища.

В інституті діє Центр підготовки операторів системи «Гамма», призначений для тренування персоналу системи «Гамма» на діючому макеті, який містить у собі основні елементи – станцію радіаційного моніторингу, метеостанцію, засоби зв’язку та оброблення інформації.

На базі інституту створено Регіональний тематичний центр транскордонного моніторингу забруднення басейну р. Дніпро та інших транскордонних водних об’єктів.

В УкрНДІЕП відкрито аспірантуру зі спеціальностей 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, а також 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки).

Видається збірник наукових праць «Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки». Збірник включено до переліку наукових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата наук (технічні науки і географічні науки, постанова Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.2010 р.).

Інститут щороку організовує та проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення».

 

Адреса: м. Харків, вул. Бакуліна, 6

Тел./факс: (057) 702-15-92

E-mail:   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

            Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

            www.niiep.kharkov.ua