Головний корпус Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН (ІР ім. В.Я. Юр’єва)

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

Лого small Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН ? провідна установа, що займається комплексними науковими розробками з проблем селекції, генетики, рослинництва та технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Історичні шляхи Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва.

Дата створення

Шлях створення, № наказу

1908 р.

Харківська сільськогосподарська дослідна станція; рішення об’єднаного засідання Харківської губернської земської управи і ради Харківського товариства сільського господарства від 15.05.1908 р.

1913 р.

Харківська обласна с.-г. дослідна станція (створена в результаті введення в структуру Харківської обласної дослідної станції відділу селекції); рішення спільного засідання Харківської губернської земельної управи і Харківського товариства сільського господарства, 1913 р.

1930 р.

Реорганізація Харківської обласної с.-г. дослідної станції в Український науково-дослідний інститут зернового господарства

1933 р.

Харківська селекційна станція спілки насіннєводів (УкрНДІ зернового господарства переводять у м. Дніпропетровськ за виключенням відділу селекції, на базі якого і створюється станція); Рішення Наркомзему СРСР, 1933 р.

1935 р.

Харківська селекційна станція реорганізується в Харківську станцію бурякового рільництва

1937 р.

Реорганізація Харківської станції бурякового рільництва в Харківську державну селекційну станцію Міністерства с.-г. СРСР; Постанова Ради Народних Комісарів СРСР від 29 червня 1937 р.

14.02.1956 р.

Об’єднання Харківської селекційної станції та Інституту генетики і селекції АН УРСР; Наказ № 87 Міністерства с.-г. СРСР згідно Постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР № 253

14.04.1992 р.

Перейменування УкрНДІ рослинництва, селекції і генетики ім. В.Я. Юр’єва в Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН; Наказ УААН № 100 від 14.04.1992 р.

 

директор С - Попов small Директор – Попов Сергій Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

 

На теперішній час інститут є головною установою в Україні з питань генетичних ресурсів рослин та селекції соняшнику, субкоординатором – з питань селекції ярої пшениці, озимого жита, озимого та ярого тритикале, гороху. Структура інституту сформована з урахуванням напрямів досліджень з актуальних питань генетики, фізіології, якості зерна, біохімії, імунітету, селекції, насінництва, технологій вирощування і захисту, генетичних ресурсів.

Основними напрямами наукової, науково-технічної та проектно-конструкторської діяльності є:

- теоретичні основи селекції с.-г. культур;

- селекція зернових, зернобобових, круп’яних і олійних культур;

- технології вирощування польових культур;

- формування та ведення генетичного банку рослин України;

- олійна біосировина;

- трансфер інновацій;

- забезпечення та науковий супровід розробок в АПВ Лівобережно-Лісостепового інноваційного центру.

Інститут виконує наукову роботу, що зосереджена на створенні нового вихідного матеріалу та виведення на цій основі високоврожайних, адаптованих до екологічних умов і сучасних технологій вирощування сортів і гібридів 13 сільськогосподарських культур, розробці теоретичних основ селекції, формуванні і веденні Національного банку генетичних ресурсів рослин України, розробці методологічних підходів удосконалення інноваційної діяльності в галузі рослинництва та землеробства.

200 сортів рослин, в тому числі 145 сортів і гібридів та 55 батьківських компонентів селекції Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва дозволено до широкого впровадження у виробництво на 2012 рік. Сорти і гібриди вирощуються в господарствах України, Росії, Казахстану, Білорусі, Туреччини, Іспанії, Північної Америки.

Штатна структура інституту включає 22 підрозділи. Серед науковців інституту: 8 докторів наук та 60 кандидатів наук, один академік НААН, один член-кореспондент НААН, шість професорів, двоє відзначено почесним званням "Заслужений діяч науки і техніки України", двоє - "Заслужений працівник сільського господарства".

Інститут проводить підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру, а також залученням співробітників для роботи над кандидатськими дисертаціями поза аспірантурою за спеціальностями: селекція і насінництво, рослинництво. В інституті діє спеціалізована учена рада по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю селекція і насінництво в галузі сільськогосподарських наук. Інститут є прогресивною базою для підготовки молодих фахівців для сучасної сільськогосподарської галузі.

В Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва з 1966 р. діє рада молодих вчених.

Фонди наукової бібліотеки інституту нараховують 58,0 тис. примірників, в тому числі 48,0 тис. вітчизняних, 238 на іноземних мовах та 5,0 тис. журналів.

Інститутом видаються з 1964 р. фаховий міжвідомчий тематичний науковий збірник „Селекція і насінництво”, з 2001 р. „Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області”, з 2004 р. науковий журнал „Генетичні ресурси рослин”, з 2008 р. науково-виробничий журнал "Посібник Українського хлібороба".

 

Поштова адреса: Україна, 61060, Харків, Московський пр., 142

Телефон: (+38) (057) 392-13-43

Факс: (+38) (057) 779-84-17

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.