Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

logo

Харківський національний економічний університет
ім. Семена Кузнеця


ПономаренкоВС
"Недостатньо оволодіти знаннями – потрібно їх ефективно використовувати.
Ми навчаємо вчитися, мислити, працювати.
Перевагами навчання в ХНЕУ є спрямованість на кінцевий результат – формування компетентного фахівця, здатного до працевлаштування,успішного в професійній та соціальній сфері.
Недостатньо використовувати знання – потрібно їх продукувати."


Доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки та техніки, ректор ХНЕУ

В. С. Пономаренко

  Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця є державним вищим навчальним закладом вищого, IV рівня акредитації, що підпорядковується Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

  На сьогодні Харківський національний економічний університет є провідним спеціалізованим вищим навчальним закладом Сходу України, який надає повний спектр навчальних послуг, здійснюючи багатоступеневу підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з 26 спеціальностей таких галузей знань:

  • економіка та підприємництво;
    Навчально-бібліотечний корпус
  • інформатика та обчислювальна техніка;
  • менеджмент і адміністрування;
  • видавничо-поліграфічна справа;
  • сфера обслуговування;
  • державне управління;
  • специфічні категорії.
 
  До складу університету входять:
  8 факультетів:

  34 кафедри, вищі школи, Центр післядипломної освіти, магістратура держслужби, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій, навчальні та науково-дослідні лабораторії, обчислювальний центр, науково-технічна бібліотека, видавництво, спортивні комплекси.

  Університет має дозвіл Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на підготовку до вступу до вищих навчальних закладів громадян України та іноземних громадян (ліцензія серії АГ № 582608 від 14.12.2011 р.).

  Маючи чималий досвід у навчанні вітчизняного студентства, ХНЕУ впливає на кадрову, науково-технічну і економічну політику промислових підприємств та організацій країни. Провідним принципом діяльності ХНЕУ є формування інтелектуальної еліти для економіки нашої країни, умовою досягнення цієї мети університет бачить підготовку високопрофесійного економіста, знайомого із сучасними інформаційними технологіями та інноваційною моделлю поведінки.

  В університеті створено гнучку систему управління якістю підготовки фахівців, засновану на безперервному моніторингу успішності роботи випускників.

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця є учасником низки міжнародних освітніх програм і проектів. Офіційними партнерами ХНЕУ стали університети Франції, Греції, Польщі, Туреччини, КНР, В’єтнаму. Відповідність університету сучасним освітнім стандартам засвідчило запрошення приєднатися до Magna Charta Universitatum – престижної організації університетів світу зі штаб-квартирою у м. Болонья (Італія) – 18 вересня 2004 року.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця бере участь у таких міжнародних організаціях:

Magna Charta Consorcium

Асоціація європейських університетів (EUA)

Асоціація франкофонних університетів (AUF)

Асоціація економічних університетів південно-східної Європи та Чорноморського регіону (ASECU)

  Студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця мають можливість проходити стажування на провідних вітчизняних промислових підприємствах, фінансових, консалтингових та інших компаніях. Навчаючись, студенти проходять мовну підготовку на загальних та факультативних курсах, вивчаючи за бажанням англійську, французьку, німецьку, китайську, італійську, турецьку, арабську, польську мови.

  В університеті студенти здобувають фундаментальну підготовку, що дозволяє їм приймати та здійснювати ефективні рішення у спектрі сучасної економічної проблематики, включаючи вибір конкурентоздатних виробів, оцінку ефективності інвестиційних проектів і техніко-організаційного рівня виробництва, розробки стратегії розвитку підприємства, планування діяльності, організації виробництва і праці, маркетингові дослідження, ефективний збут продукції, глибокий економічний аналіз тощо.

  Випускники ХНЕУ ім. С. Кузнеця успішно забезпечують кадрову потребу провідних державних, приватних і акціонерних підприємств країни, працюють у науково-дослідних інститутах і ВНЗ, банках і органах державного управління, у туристичних компаніях і в малому та середньому підприємництві, у сфері обслуговування, забезпечення міжнародної діяльності, планують і проектують інфраструктури підприємств, міст, регіонів.

Css Template Preview


Студент ХНЕУ ім. С. Кузнеця має можливість:

Здобути європейський магістерський ступінь на спільних програмах, пройти піврічне стажування за кордоном та отримати диплом магістра провідних західних університетів: Франція (Бізнес-інформатика, Туризм), Австрія (Менеджмент інформаційних систем); отримати міжнародну наукову ступінь доктора філософії (PhD) під подвійним керівництвом вчених ХНЕУ та університетів-партнерів.

Проходити безперервну комп’ютерну підготовку на бакалавраті та магістратурі з 1 по 6 курс; навчатися в Майкрософт ІТ-Академії, Центрі компетенцій компанії IBM з отриманням міжнародних професійних сертифікатів;

Вивчати на високому рівні іноземні мови протягом всього навчання та у літніх мовних школах, отримати Кембриджський міжнародний сертифікат;

Користуватися публікаціями та електронними ресурсами Центру інноваційних знань Світового банку та інформаційного центру Євросоюзу, що з 2006 року працюють в ХНЕУ;

Набути здатність до працевлаштування в конкурентному ринковому середовищі завдяки сталим зв’язкам ХНЕУ з підприємствами, ґрунтовній технологічній підготовці, практичному навчанню на реальних задачах;

Отримати професійні сертифікати, підтвердити якість набутих знань та отриману професійну компетентність професійними сертифікатами (1С, Парус).

Співпрацювати з викладачами високого наукового рівня та педагогічної кваліфікації, якість і компетентність яких підтверджена вченими званнями та ступенями, державними нагородами, міжнародними грантами, сертифікатами, публікаціями в провідних світових виданнях.

Використовувати найсучасніші інформаційні ресурси та програмне забезпечення, розвинену високотехнологічну бібліотечно-інформаційну систему, безкоштовний необмежений швидкісний Wi-Fi доступ до Інтернету в учбових корпусах та гуртожитках;

Здійснювати самонавчання та удосконалення фахових компетенцій із застосуванням системи електронних ресурсів та засобів навчання  ХНЕУ;

Користуватися актуальною навчально-методичною літературою, що забезпечується наявністю в ХНЕУ сучасної бібліотеки та потужного власного видавництва;


Факс: (057)702 07 17

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

адреса офіційного сайту: http://www.hneu.edu.ua