Краткий список научных организаций

Перелік
науково-дослідних установ

 

1. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації

1.Радіоастрономічний інститут НАН України

2.Інститут іоносфери МОН і НАН України

3.Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

4.Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

5.Дослідний завод Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

6.Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України

7.Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України"

8.Північно-Східний науковий центр НАН України і МОН України

9.Науково-технічний центр магнетизму технічних об'єктів НАН України

10.Інститут радіофізики та електроніки ім. ОЛ. Усикова НАН України

11.Інститут проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України

12.Спеціальне   конструкторсько-технологічне   бюро   Інституту   проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України

13.Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України

14.Державний інститут з проектування учбових закладів

15.Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України

16.Закрите акціонерне товариство "Харківський центр науково-технічної та економічної інформації"

17.Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

18.Спеціальне-конструкторське технологічне бюро з дослідним виробництвом Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

 

2. Головне управління економіки

1.Державне підприємство "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

2.Національний науковий центр "Метрологія"

 

3. Головне управління промисловості, транспорту і зв'язку

1.Відкрите акціонерне товариство "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань"

2.Державне підприємство "Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування"

3.Державне підприємство "Науково-дослідний і проектний інститут "Союз"

4.Державне підприємство "Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування"

5.Державне підприємство "Інститут машин і систем"

6.Державне підприємство "Науково-дослідний інститут "ХЕМЗ"

7.Відкрите акціонерне товариство "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування "ВЕЛТ'

8.Закрите акціонерне товариство "Електричні низьковольтні апарати та системи"

9.Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут промислових гідроприводів та гідроавтоматики"

10.Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут ливарного машинобудування, ливарної технології та автоматизації ливарного виробництва"

11.Відкрите акціонерне товариство "Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування"

12.Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії "НЮХГМ"

13.Державне підприємство "Орган з сертифікації УкрНДГМет-СЕРТ"

14. Український   державний науково-дослідний   вуглехімічний інститут "УХІН

15.Відкрите   акціонерне   товариство   "Український   науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного"

16. Український державний науково-технічний центр з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для металургії та машинобудування "Енрегосталь"

17.Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень

18.Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості

19.Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський інститут

проектуванню підприємств транспортного машинобудування

20.Відкрите акціонерне товариство "Харківський проектний інститут"

21.Відкрите     акціонерне     товариство     "Український     проектно конструкторський інститут машинобудівної та верстатоінструментальної промисловості"

22.Український державний інститут по проектуванню заводів важко машинобудування

23.Державний інститут по проектуванню підприємств хімічних реактив препаратів та високочистих речовин "Діпрохімреактив"

24.Державний   інститут по   проектуванню   підприємств   коксохімічної промисловості "Гипрококс"

25.Відкрите акціонерне товариство "Український гірничий інститут і проектуванню підприємств рудної, флюсової, вогнетривкої сировини будівельних матеріалів"

26.Відкрите акціонерне товариство "Хартрон"

27.Казенне   підприємство   "Харківське   конструкторське   бюро машинобудування імені О.О.Морозова"

28.Казенне   підприємство   "Харківське   конструкторське   бюро двигунобудування"

29.Центральне казенне конструкторське бюро "Протон"

30. Державне   підприємство   "Центральне   конструкторсько-технологічне бюро"

31.Відкрите   акціонерне   товариство   "Харківський   науково-технічний комплекс"

32.Відкрите акціонерне товариство "Авіаконтроль"

33.Державне підприємство "Харківське агрегатне конструкторське бюро"

З4. Державне науково-виробниче підприємство "Меридіан"

35.Відкрите акціонерне товариство "Особливе конструкторське бюро комплектних пристроїв"

36.Спеціальне   проектно-конструкторське   та   технологічне   бюро електроапаратури, науково-виробниче об'єднання "Електроапарат"

37.Державне   підприємство   "Спеціальне   проектно-технологічне бюро виробничих потужностей"

38 Дослідно-конструкторське бюро шліфувальних верстатів

39.3акрите акціонерне товариство "Центральне конструкторське бюро "Строммашина"

40.Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічна компанія "Лакофарбопокриття"

41 .Державний науково-інженерний центр сертифікації космічної техніки

42. Державне підприємство "Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту"

43.Державний науково-дослідний центр нормативно-технічних матеріалів з праці

44. Академія економіки і права Міністерства промислової політики України

45.Відкрите акціонерне товариство "Спеціальне проектно-конструкторське та технологічне бюро по заглибному електроустаткуванню для буріння свердловин і добування нафти "Потенціал"

46.Державне науково-виробниче підприємство "Метенергомаш"

47.Відкрите акціонерне товариство "Проектно-конструкторський технологічний експериментальний інститут машинобудування"

48.Закрите акціонерне товариство "Інститут автоматизованих систем"

49.Відкрите акціонерне товариство "Головний інститут по проектуванню заводів тракторного, автомобільного та сільськогосподарського машинобудування"

50.Державна організація "Центральне конструкторсько-технологічне бюро по велобудуванню"

51.Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектно-конструкторський інститут "Проммеханізація"

52.Закрите акціонерне товариство "Науково-виробниче об'єднання науково-дослідний інститут "Кондиціонер"

53.Відкрите акціонерне товариство "Діпрозаводтранс"

54.Відкрите акціонерне товариство "Харківський проектно-вишукувальний інститут об'єктів транспорту"

 

4. Головне управління агропромислового розвитку

1.Інститут тваринництва УААН

2.Інститут птахівництва УААН

3.Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр'єва УААН

4.Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» УААН

5.Інститут овочівництва і баштанництва УААН

6.Державне підприємство "Харківський проектний інститут "Промзернопроект"

7.Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН

8.Державне підприємство "Харківський науково - дослідний та проектний інститут землеустрою"

9.Український науково - дослідний інститут олії та жирів

10.Державний конструкторсько - технологічний інститут по механізації вантажно - розвантажувальних, транспортних та складських робіт на підприємствах АІЖ "КТІМ агропром"

11 .Харківський науково - дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

12.Харківський державний центр експертизи сортів рослин з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Харківської області

13.Краснокутська дослідна станція інституту садівництва

14.Красноградська дослідна станція інституту зернового господарства

15.Харківський обласний державний проектно - технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції

16.Харківська філія Українського науково - дослідного інституту прогнозування та випробування техніки та технології для сільськогосподарського виробництва ім.Леоніда Погорілого.

 

5.Управління паливно-енергетичного комплексу.

1.Державне підприємство "Харківський науково-дослідний інституту комплексної автоматизації"

2.Відкрите акціонерне товариство "Укргідропроект"

3.Відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідницький проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

4.Державне підприємство Проектно-вишукувальний науково-дослідницький інститут "Укренергомережпроект"

5.Філія "Український науково-дослідний інститут природних газів Дочірнього підприємства "Укрнафтогаз" Національної акціонерні компанії "Нафтогаз"

6.Філія "Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут автоматизованих систем управління транспортом газу" Дочірня компанії "Науканафтогаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз"

7.Відкрите акціонерне товариство 'Турбогаз"

8.Відкрите акціонерне товариство "Південдіпрошахт"

9.Науково-дослідний інститут організації та механізації шахтного будівництва

 

6.Управління фармації і фармацевтичної промисловості

1. Державний науковий центр лікарських засобів

 

7. Головне управління охорони здоров'я

1.Державне підприємство "Харківський науково-дослідний інститут гігієни праці та профзахворювань"

2.Центр серцево-судинної хірургії

3.Інститут терапії ім.Л.Т.Малої АМН України

4.Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України

5.Інститут дерматології та венерології АМН України

6.Інститут медичної радіології ім.СІІГригор'єва АМН України

7.Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України

8.Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України

9.Інститут мікробіології та імунології ім.І.І.Мечнікова АМН України

10.Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України

11.Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського АМН України

12.Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України


 

Вищі навчальні заклади

1. Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

2. ПВНЗ «Міжнародний Слов'янський університет. Харків»

3. Міжнародний Соломонів університет. Східноукраїнська філія

4. Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

5. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

6. Національний фармацевтичний університет

7. Українська державна академія залізничного транспорту

8. Українська інженерно-педагогічна академія

9. Університет цивільного захисту України

10. Харківська державна академія дизайну і мистецтв

11. Харківська державна академія культури

12. Харківська державна зооветеринарна академія

13. Харківська національна академія міського господарства

14. Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

15. Харківський гуманітарно-педагогічний інститут

16. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

17. Харківський державний університет харчування та торгівлі

18. Харківський економіко-правовий університет

19. ПВНЗ «Харківський інститут кадрів управління»

20. Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

21. Харківський національний автомобільно-дорожній університет

22. Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

23. Харківський національний економічний університет

24. Харківський національний медичний університет

25. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

26. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

27. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

28. Харківський національний університет радіоелектроніки

29. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

30. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

31. ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут»

32. Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

33. Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

34. Харківський національний університет внутрішніх справ

35. Харківський інститут бізнесу і менеджменту

36. Харківський державний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

37. Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

38. Харківська державна академія фізичної культури

39. ПВНЗ «Інститут сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум»

40. ПВНЗ Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту

41. Харківський інститут управління у формі ТОВ

42. Харківський факультет Київського національного університету культури і мистецтв

43. Харківський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури