Форум

Добро пожаловать, Гость


Юридические науки (12) и государственное управление (25)
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1

Темы форума: Юридические науки (12) и государственное управление (25)

3
Ответов
emo В Украине вместо 24 областей может появиться 8 округов
Мне вот интересно, что это за "ученые" такое предложили? Каким это образом подобная реформа "в разы сократит бюрократический аппарат", если между столицей и регионами появится еще одна бюрократическая прослойка? Остальные тезисы тоже вызывают массу вопросов.

Тема начата 26.05.2013 00:40  от SP

940
Просм.

Последнее от "SP"
26.05.2013 15:50

0
Ответов
emo Персональна тема
Сфера інтересів: 1. Право на апеляційне оскарження вироку та процесуальний порядок його реалізації; 2. Адміністративно-правове регулювання податкових відносин в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: Теремецький В.І. Право на апеляційне оскарження вироку та процесуальний порядок його реалізації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.І. Теремецький ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 18 с. — укp. 10tvipyr.zip

Тема начата 30.04.2013 13:50  от vlad teremeckiy

800
Просм.

Последнее от "vlad teremeckiy"
30.04.2013 13:50

1
Ответов
emo Яким Ви сьогодні бачите сучасного правоохоронця?
На сьогоднішній день економічні правопорушення набули інтелектуального характеру. Вчиняють ці порушення, як правило, особи добре підготовлені в юридичному, економічному та організаційному планах, які мають знання комп’ютерної техніки та технології, володіють декількома мовами. Тому боротися з ними повинна надійна система правоохоронних органів та спецслужб. Яким Ви сьогодні бачите сучасного правоохоронця?

Тема начата 18.04.2013 02:04  от Svetlana

713
Просм.

Последнее от "Liliya"
18.04.2013 22:49

0
Ответов
emo ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТЕМА
Автор понад 50 наукових праць, серед яких монографічне дослідження на тему «Органи внутрішніх справ як суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави», п’ятнадцять наукових статей у фахових виданнях, двадцять шість тез та наукових повідомлень на науково-практичних конференціях. У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Реалізація правоохоронної функції держави органами внутрішніх справ України», спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес;фінансове право; інформаційне право. У 2013 році присвоєно вчене звання доцента. Основні напрямки наукових досліджень Моя наукова робота перш за все пов’язана з дослідженням механізму реалізації правоохоронної функції держави, питанням забезпеченню громадської безпеки та громадського порядку. Функціонування держави є складним динамічним процесом, що відбувається під впливом значної кількості чинників. Кожна функція держави протягом історичного розвитку зазнає значних...

Тема начата 08.04.2013 20:27  от Yuliyalex

1517
Просм.

Последнее от "Yuliyalex"
08.04.2013 20:27

0
Ответов
emo ПЕРСОНАЛЬНА ТЕМА
Вітаю Вас, шановні вчені та спеціалісти, зареєстровані користувачі даного інтернет-порталу ! До Вашої уваги пропонується персональна сторінка кандидата економічних наук, доктора юридичних наук, доцента Попової Світлани Миколаївни . Буду вдячна, шановні колеги, за Ваші зауваження та пропозиції щодо будь-яких наукових питань. Галузь наукових інтересів 1. Деякий період своєї наукової діяльності займалась вирішенням економічних питань, зокрема у сфері диверсифікації діяльності підприємств в умовах трансформаційної економіки. А саме: фінансовим забезпеченням проектів диверсифікації діяльності промислових підприємств, принципами управління диверсифікацією діяльності підприємств, питаннями визначення оптимального рівня диверсифікації діяльності підприємств, який забезпечує досягнення прогнозованої маси прибутку. Адже, незважаючи на надану свободу вибору з безлічі альтернативних стратегій розвитку, найбільш реальною, здатною в умовах трансформації економіки забезпечити п...

Тема начата 17.03.2013 04:47  от Svetlana

3619
Просм.

Последнее от "Svetlana"
17.03.2013 04:47

2
Ответов
emo «Украинские земли сохранить нельзя продать… Где поставить запятую?» или "Земельно-арендные отношения как объект государственного регули
Добрый день, ув. ученые! Вас приветствует молодой ученый Помаза-Пономаренко Алина Леонидовна , аспирант Харьковского регионального института государственного управления НАГУ при Президенте Украины Круг интересов 1. Тема моей кандидатской диссертации (вот уже второй год) – «Механизмы государственного регулирования земельно-арендных отношений в Украине». 2. Занимаюсь вопросами сбалансирования публичных и частных интересов в сфере земельно-арендных отношений, определения элементов и уровней модели формирования и поддержки баланса между последними. 3. Мои научные интересы также направлены на выявление путей усовершенствования организационного и правового механизмов государственного регулирования земельно-арендных отношений и на разработку соответствующего консолидирующего правового документа (технологической концепции). 4. К тому же в своей диссертационной работе я делаю попытки научно-теоретического обоснования составляющих (принципов и технологии) механ...

Тема начата 13.03.2013 13:30  от alina_pp

832
Просм.

Последнее от "alina_pp"
14.03.2013 11:26

  • Страница:
  • 1